تبلیغاتکد های ماین کرافت

در این پست میخوام چندین کد باحال بهتون نشون بدم.اهم اهم. اومید وارم مطلبم تایید بشه رحماتم به باد نره.

کد 1:زامبی سوار خفاش

/summon Zombie ~ ~5 ~ {IsBaby:1,Riding:{id:"Bat"}}

کد2:بزرگ ترین تی ان تی (بهتون توصیه میکنم که منفجرش نکنین وگرنه بازیتون نابود میشه)

/fill ~ ~ ~ ~23 ~23 ~23 tnt

کد3:بنر هیروبراین

/give @p minecraft:banner 1 8 {BlockEntityTag:{Patterns:[{Color:0,Pattern:"ls"},{Color:0,Pattern:"rs"},{Color:0,Pattern:"ms"},{Color:0,Pattern:"ts"},{Color:0,Pattern:"hhb"},{Color:0,Pattern:"mc"}]}}

کد4:یه صندوق که تو sarvival بدردتون میخوره.

/setblock ~1 ~ ~ chest 0 replace {Items:[{id:263,Slot:1,Count:5},{id:17,Slot:2,Count:16},{id:274,Slot:3,Count:1},{id:272,Slot:4,Count:1},{id:354,Slot:5,Count:1},{id:355,Slot:6,Count:1},{id:260,Slot:7,Count:10}],display:{Name:"Start-out chest",Lore:["Good luck!"]}}

کد5:یه جادو که همه چیز توش هست.

/give @p potion 1 0 {CustomPotionEffects:[{Id:1,Amplifier:10,Duration:600},{Id:2,Amplifier:1,Duration:200},{Id:6,Amplifier:150,Duration:600},{Id:8,Amplifier:1,Duration:600},{Id:9,Amplifier:1,Duration:100},{Id:10,Amplifier:5,Duration:600},{Id:11,Amplifier:5,Duration:600},{Id:15,Amplifier:1,Duration:100},{Id:19,Amplifier:1,Duration:20},{Id:21,Amplifier:5,Duration:600},{Id:22,Amplifier:5,Duration:600},{Id:23,Amplifier:5,Duration:600}],display:{Name:"medicine V2",Lore:["keeps you healthy","effects may include nausea,slowness,sleepyness,sickness"]}}

کد6:سریع ترین کفش ماین کرافت(پیشنهاد میکنم که نپوشیدش چون با یه قدم میرید اون سر دنیا!!!)

/give @p leather_boots 1 0 {
  display: {
    Name: "Lol101",
    Lore: [
      "****",
      "Sucker"
    ],
    color: 15272972
  },AttributeModifiers: [
              {
                AttributeName: "generic.maxHealth",
                Name: "generic.maxHealth",
                Amount: 1000,
                Operation: 0,
                UUIDMost: 54431,
                UUIDLeast: 349074
              },
              {
                AttributeName: "generic.followRange",
                Name: "generic.followRange",
                Amount: 32,
                Operation: 0,
                UUIDMost: 7543,
                UUIDLeast: 803244
              },
              {
                AttributeName: "generic.knockbackResistance",
                Name: "generic.knockbackResistance",
                Amount: 10000000,
                Operation: 0,
                UUIDMost: 98130,
                UUIDLeast: 173259
              },
              {
                AttributeName: "generic.movementSpeed",
                Name: "generic.movementSpeed",
                Amount: 100,
                Operation: 0,
                UUIDMost: 94615,
                UUIDLeast: 774887
              },
              {
                AttributeName: "generic.attackDamage",
                Name: "generic.attackDamage",
                Amount: 10000000000000,
                Operation: 0,
                UUIDMost: 5215,
                UUIDLeast: 640685
              }
            ],
  ench: [
    {
      id: 0,
      lvl: 999999999
    },
    {
      id: 1,
      lvl: 99999999
    },
    {
      id: 2,
      lvl: 9999999
    },
    {
      id: 3,
      lvl: 99999999
    },
    {
      id: 4,
      lvl: 99999999
    },
    {
      id: 5,
      lvl: 99999999
    },
    {
      id: 6,
      lvl: 999999
    },
    {
      id: 7,
      lvl: 9999999
    },
    {
      id: 8,
      lvl: 9999999
    },
    {
      id: 16,
      lvl: 9999999
    },
    {
      id: 17,
      lvl: 999999999
    },
    {
      id: 18,
      lvl: 99999999
    },
    {
      id: 19,
      lvl: 999999
    },
    {
      id: 20,
      lvl: 9999999
    },
    {
      id: 21,
      lvl: 9999999
    },
    {
      id: 32,
      lvl: 99999999
    },
    {
      id: 33,
      lvl: 9999999
    },
    {
      id: 34,
      lvl: 999999
    },
    {
      id: 35,
      lvl: 99999999
    },
    {
      id: 48,
      lvl: 999999999
    },
    {
      id: 49,
      lvl: 9999999999
    },
    {
      id: 50,
      lvl: 999999999
    },
    {
      id: 51,
      lvl: 99999999
    },
    {
      id: 61,
      lvl: 9999999
    },
    {
      id: 62,
      lvl: 9999999
    }
  ],
  Unbreakable: 1
}

کد7:قدرت همیشگی

/effect @p 1 100000 100 /effect @p 8 1000000 100 /effect 23 100000 100 /effect 22 100000 100 /effect 6 100000 100

کد8:سریع ترین بیل در ماین کرافت که جون شما رو چند برابر میکنه.

/give @p diamond_shovel 1 0 {display:{Name:"THE LAND RAPER",Lore:["RAPES THE LAND!"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:2100000,Operation:0,UUIDMost:37921,UUIDLeast:115370},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:10000,Operation:0,UUIDMost:1406,UUIDLeast:828948},{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:10000,Operation:0,UUIDMost:10971,UUIDLeast:695811}],ench:[{id:32,lvl:1000000}],Unbreakable:1}

کد9:giant یا همون زامبی بزرگ سوار ghost خیلی باحاله

/summon Giant ~ ~1 ~ {CustomName:"GIANT JOCKEY!",CustomNameVisible:1,CanPickUpLoot:1b,Attributes:[{Name:"generic.followRange",Base:185}],Equipment:[{id:"minecraft:bone",Count:64,tag:{ench:[{id:0,lvl:4},{id:48,lvl:5}]}},{id:"minecraft:tnt",Count:64},{id:"minecraft:lapis_block",Count:64},{id:"minecraft:bedrock",Count:64},{id:"minecraft:rotten_flesh",Count:64}],DropChances:[2F,2F,2F,2F,2F],ActiveEffects:[{Id:12,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:15,Amplifier:0,Duration:2147483647}],Riding:{id:Ghast}}

کد9:یه شمشیر که وقتی برش دارید میشید سونیک خخخخ

/give @p diamond_sword 1 0 {
  display: {
    Name: "Notch's sword",
    Lore: [
      "Most OP in Minecraft",
      "and UNBREAKABLE"
    ]
  },
  AttributeModifiers: [
    {
      AttributeName: "generic.maxHealth",
      Name: "generic.maxHealth",
      Amount: 1000000,
      Operation: 0,
      UUIDMost: 70740,
      UUIDLeast: 273469
    },
    {
      AttributeName: "generic.followRange",
      Name: "generic.followRange",
      Amount: 1000000,
      Operation: 0,
      UUIDMost: 54084,
      UUIDLeast: 670066
    },
    {
      AttributeName: "generic.knockbackResistance",
      Name: "generic.knockbackResistance",
      Amount: 10000000,
      Operation: 0,
      UUIDMost: 21819,
      UUIDLeast: 54333
    },
    {
      AttributeName: "generic.movementSpeed",
      Name: "generic.movementSpeed",
      Amount: 1,
      Operation: 0,
      UUIDMost: 76349,
      UUIDLeast: 124671
    }
  ],
  ench: [
    {
      id: 0,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 1,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 2,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 3,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 4,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 5,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 6,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 7,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 8,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 16,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 17,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 18,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 19,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 20,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 21,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 32,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 33,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 34,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 35,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 48,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 49,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 50,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 51,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 61,
      lvl: 5
    },
    {
      id: 62,
      lvl: 5
    }
  ],
  HideFlags: 4,
  Unbreakable: 1
}

خب فکرکنم کافی باشه.

امیدوارم مدیر و شما خوشتون بیاد.

به امید دیدار

 

 

792+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.