Currently browsing author

amirmahdi121بمب انداز خفن

سلام سلام? موضوع امروز یه بمب انداز خفن هست به چه وسایلی نیاز داریم؟ اموزش ساخت به ترتیب 1- توزیگر ها رو اینجوری …

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.