Currently browsing author

asalروستایی های خشمگین!

سلام بر ماین کرفت بازان اصل? این سومین مطلبیه که دارم می گزارم. (توجه:اگه فکر می کنید با پیدا کردن یک روستا …

تله ساده

به خدایی که من رو آفرید تا براتون پست بگذاریم? امروز می خواهم ساده ترین نوع تله رو بهتون یاد بدهم. اول …

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.