Currently browsing author

star lordمعرفی witch (جادوگر)

معرفی:جادوگر نوعی روستایی استکه در مرداب ها اسپاون میشود.موجودات خبیثی هستند و به سمت ما معجون های مضر پرتاب می کنند. در …

کاکائو (کامل)

مقمه:از اونجایی که کاکائو نیاز به مراقبت زیادی نداره آب لازم نداره و کنده هم نمیشه (و البته از یاد نره که …

دیگ یا cauldron (کامل)

خیلی از ماین باز های تازه کار ومتوسط در ماینکرافت pe و pc نمیدونند که دیگ به چه دردی میخوره حالا من …