Currently browsing category

آموزش ها, Page 2سیاه چاله ها

تاحالا شده هنگام کند و  کاو و جستجو برای منابع ارزشمند به محلی برسید که داخلش کلی زامبی و موجودات دیگه باشه …

راز هایی در زیر زمین

سلام به دوستان ماینی این دومین مطلب من هست که در باره ی معادن رها شده است این معادن که پر از …

قابلیت های همه موب ها

به نام خداوند بزرگ و مهربان اگه مطلب قبلیم تایید شده باشه این دومین مطلبمه این یکی درباره اینه که موب های …