Currently browsing tag

گاردینموب دیگه چیه؟

به نام خداوندی که من رو آفرید تا برای شما مطلب بزارم 😐 خوب، قبل از هر چیزی باید بدونید که من …

Guardian

گاردین: این موب 30 Health داره که یعنی 15 قلب کامل. وقتی به شما ضربه می زنه اگه در درجه سختی easy …

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.