تبلیغات
Currently browsing tag

npcهیومن

انسان بهداشت امتیازات 20HP (تا 10x قلب ) قدرت حمله آسان: 1HP (.5x قلب ) عادی: 2HP (1X قلب ) سخت: 3HP …

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.