تبلیغاتروستایی ها {افزایش جمعیت}

سلام دوستان

قبل هرچی بگم من تازه عضو شدم و شاید یه مشکلاتی تو پستم پاشه 🙂  🙂 به بزرگی خودتون ببخشید

 

یه سوال رو تو سایت دیدم که جوابش تو سایت نبود برا همین جوابشو براتون میزارم

1_خیلی هاپرسیدن روستایی ها چه جوری زیاد میشن؟؟

 

برای افزایش تعداد روستایی ها باید تعدادی خونه بسازین <یعنی به تعداد در ها >

و هر خونه  باید امکاناتی رو داشته باشه

خلاصه امکانات با ترجمه گوگل رو پایین براتون گزاشتم

>خودم دستو پا شکسته فهمیدم با همین ترجمشو میزارم<<

————————————————————————————————————————-

Villagers will mate depending on the number of valid doors. Villagers will then mate until the number of adult villagers equals or is more than 35% of the number of doors. Any remaining children will grow up as usual, resulting in a total number of adult villagers somewhere above one third of the number of nearby wooden doors. The type of villager that the child is doesn’t depend on what type the parents are.

A valid door is any door within the village radius where the number of “outside” spaces within 5 blocks in a straight line on one side of the door is not the same as the number of “outside” spaces within 5 blocks on the other side of the door. A space is considered to be “outside” if it has nothing but transparent blocks above it all the way to the sky.

The game engine periodically takes a census to determine the current population of the village. All villagers within the horizontal boundary of the village and within 5 vertical blocks of the center will be counted as part of the population to determine if continued villager mating is allowed. However, any villager within the horizontal boundary of the village and within a vertical distance of 32 blocks downwards of the center of the village will attempt to enter mating mode as long as there is at least one villager within the boundary. If two villagers simultaneously enter mating mode while they are close to one another, they will mate with each other and produce a child.

——————————————————————————————

ترجمه*

روستاییان بسته به تعداد درب معتبر خواهد شد و ماته. روستاییان پس از آن همسر خواهد شد تا تعداد مردم قریه بزرگسالان برابر یا بیشتر از 35٪ از تعداد درب است. هر یک از فرزندان باقی مانده رشد خواهد کرد تا به طور معمول، و در نتیجه تعداد کل روستاییان بزرگسالان جایی بالاتر از یک سوم از تعداد درب های چوبی این نزدیکی هست. نوع روستایی که کودک می کند که چه نوع از پدر و مادر هستند، بستگی ندارد.

درب معتبر هر درب در شعاع روستا که در آن تعدادی از فضاهای “خارج” در 5 بلوک در یک خط مستقیم در یک طرف درب است همان تعداد “خارج” فضاهای داخل 5 بلوک در طرف دیگر نمی باشد. از درب. فضای در نظر گرفته می شود “خارج” اگر آن را تا چیزی جز بلوک های شفاف در بالای آن تمام راه را به آسمان است.

موتور بازی دوره طول می کشد یک سرشماری به منظور تعیین جمعیت فعلی روستا. همه روستاییان در محدوده افقی از روستا و در 5 بلوک عمودی از مرکز به عنوان بخشی از جمعیت برای تعیین اینکه آیا ادامه جفت گیری روستایی مجاز است محاسبه می شود. با این حال، هر روستایی در محدوده افقی از روستا و در یک فاصله عمودی از 32 بلوک به سمت پایین از مرکز روستا تلاش خواهد کرد تا وارد حالت جفت گیری تا زمانی که حداقل یک روستایی در محدوده وجود دارد. اگر دو روستاییان به طور همزمان وارد کنید حالت جفت گیری در حالی که آنها نزدیک به یک دیگر هستند، آنها با یکدیگر خواهد شد و ماته تولید یک کودک.

———————————————————-

2_برای افزایش جمعیت روستا

Willingnessکه به معنی تمایل/امادگی/اشتیاق

______________________

Additionally, villagers must be “willing” in order to breed. After mating, they will no longer be willing, and must be made willing again.

Villagers may become willing when the player trades with them. Willingness is granted the first time a new offer is traded, or at a one-in-five chance on subsequent trades. Green particles will appear if the villager becomes willing by trading. This will not cause them to immediately seek out a mate, however.

Villagers can also become willing by having either 3 bread, 12 carrots or 12 potatoes (or beetroot in 1.9[upcoming]) in one stack in their inventory. Any villager with an excess of food (usually farmers) will throw food to other villagers, allowing them to pick it up and obtain enough food to become willing. You can also throw bread, carrots, or potatoes (or beetroot in 1.9[upcoming]) at the villagers yourself to encourage breeding. Villagers will consume the required food upon becoming willing.

__________________________________________________________
ترجمه *

علاوه بر این، روستاییان باید “حاضر” به منظور پرورش و اصلاح نژاد باشد. پس از جفت گیری، آنها دیگر نمی خواهد که مایل باشد، و باید ساخته شود به خواست دوباره.
روستاییان ممکن است مایل زمانی که بازیکن در معاملات با. تمایل اعطا اولین بار یک پیشنهاد جدید و ستد است، و یا در یک شانس یک در پنج در معاملات پس از آن. ذرات سبز ظاهر خواهد شد اگر مایل روستایی با تجارت تبدیل می شود. این باعث خواهد شد آنها را به سرعت به دنبال یک همسر، با این حال.
روستاییان همچنین می توانید با داشتن یا 3 نان، 12 یا 12 سیب زمینی هویج حاضر شدن (یا چغندر در 1.9 [آینده]) در یک پشته در موجودی خود را. هر روستایی با بیش از مواد غذایی (معمولا کشاورزان) مواد غذایی به دیگر روستاییان پرتاب، اجازه می دهد آنها را به آن را انتخاب کنید تا به اندازه کافی و به دست آوردن مواد غذایی برای تبدیل شدن به خواست. شما همچنین می توانید نان، هویج، سیب زمینی و یا در روستاییان خود را به تشویق پرورش پرتاب (یا چغندر در 1.9 [آینده]). روستاییان را به مواد غذایی مورد نیاز بر تمایل مصرف می کند.

معنی تمایل رو بالا گفتم<

چه جوری میشه چیزی براشون پرتاب  کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟<

لطفا اگه کسی نکات بهتری رو فهمید بزاره تا دیگران استفاه کنند

http://minecraft.gamepedia.com/Villager                    منبع

 

21+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.