کد های اسپاون{super mobs}قسمت دوم

به نام خدا

سلام دوستان این قسمت دوم این مطلب هست که می تونید قسمت اول این مطلب رو از لینک زیر مشاهده کنین:

کد های اسپاون{super mobs} قسمت اول

باتوجه به استقبال زیاد دوستان تصمیم گرفتم برای این مطلب قسمت دوم هم تایپ کنم تا همتون بتونین از این مطلب استفاده کنن ولذت ببرین.خب حالا بریم سراغ قسمت اصلی مطلب:

نکته:این بار برای عکس هااز شیدر پک استفاده نکردم تاکسی نپرسه{فقط رسیورس پک سایت}

حتما همتون تابه حال شما دیدن که دربعضی مپ ها ازموب هایی هایی استفاده شده که غیر عادی هستن یا کاملا متفاوت هستن و ترکیبی از چند موب هستند که واقعا فردی که اون هارو می بینه چشماش گرد می شه و میگه که این چه موبیه.خب حالا من اومدم چندتا از معروف ترین هاشون رو بزارم و چند موب که خودم ساختم رو بهتون معرفی کنم که شاید برای مپ هاتون ازشون استفاده کنید و توصیه می کنم که ازشون استفاده کنید چون این موب ها جهانی هستند و از نظر کد نویسی واقعا قدرن وخیلی هارو انگشت به دهان گذاشته اند {چه حرفی زدم 🙂 } اول از همه موب های خودم رو میزارم و درقسمت سوم هم موب های خارجی رو میزارم.

نکته:فکرنکنید این موب ها به درد نخورن چون من توی یک سایت دیگه عضوم و این کد هارو برای مپ هاشون پیشنهادکردم واون هام استفاده کردن!

اسم سایت:نمی گم 🙂 (مدیر موافقت نکرد)

توجه توجه:توی این قسمت یه کار بهتر کردم اونم اینه که سعی کردم کدهای اسپاونشون رو برای 1.8 و1.9 بزارم تاهمه بتونن استفاده کنن ولی اگه هنوز دارین ازورژن های قدیمی مثل 1.7.10 و 1.8 و1.8.9و….. استفاده می کنید بهتون توصیه می کنم که از همین حالا شروع کنید که از ورژن 1.9استفاده کنید چون از لحاظ nbt tagورژن 1.9 خیلی برتر از دیگر ورژن هاست وبه بازیکن آزادی بیشتری برای کد نویسی دادن وبازیکن راحت تر میتواند کامند مورد نظرش رو راحت تروبا حجم کمتر تایپ کند.همچینین ورژن1.9ازدیگر ویژگی هایی برخوردار است که در صورت درخواست توی یک مطلب دیگه به طور کاملا مفصل به توضیح اونا می پردازم ولی فعلا ازبحث اصلی خارج نشیم و به قسمت اصلی مطلب یعنی کد ها برسیم خب شروع میکنیم.

1-صاعقه:

این موب یک شعله است وکاملا مشخصات همان شعله رادارد ولی بامعجون های مختلف قوی شده و درهنگام مردن آیتم های طبیعی تری دراپ می کند و بازیکن بیشتر لذت خواهد برد و در آخر آیتم های باحال تری جمع آوری خواهد کرد:) یا به عبارتی دیگر این موب یک فارم متحرک به حساب می آید

کد اسپاون برای 1.8:
/summon Blaze ~ ~1 ~ {CustomName:lightning,CustomNameVisible:1,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:50},{Name:”generic.followRange”,Base:11}],DropChances:[2F,2F,2F,2F,2F],Equipment:[{id:”minecraft:fire_charge”,Count:10},{id:”minecraft:blaze_rod”,Count:5},{},{},{}],ActiveEffects:[{Id:5,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:21,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

کد اسپاون برای1.9:

/summon Blaze ~ ~1 ~ {CustomName:lightning,CustomNameVisible:1,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:50},{Name:”generic.followRange”,Base:11}],HandDropChances:[2F,2F],HandItems:[{id:”minecraft:fire_charge”,Count:10},{}],ArmorDropChances:[2F,2F,2F,2F],ArmorItems:[{id:”minecraft:blaze_rod”,Count:5},{},{},{}],ActiveEffects:[{Id:5,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:21,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

احضارگر:{مخصوص 1.9}
/give @p spawn_egg 1 0 {EntityTag:{id:Blaze,CustomName:lightning,CustomNameVisible:1,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:50},{Name:”generic.followRange”,Base:11}],HandDropChances:[2F,2F],HandItems:[{id:”minecraft:fire_charge”,Count:10},{}],ArmorDropChances:[2F,2F,2F,2F],ArmorItems:[{id:”minecraft:blaze_rod”,Count:5},{},{},{}],ActiveEffects:[{Id:5,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:21,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}}

2-برخورد{clash}

این کد یک فول آهنی یا همان villager golemحضار میکنه که جان فوق العاده ای داره و نسبت به دیگر گولم ها قدرت بسیار بالاتری دارد و برای حفاظت ازشما یا روستایی ها موب بسیار ایده آلی می باشد و همچنین این موب درجهنم به راحتی می تواند موب هارابکشد چون این نگهبان دربرابر آتش برای مدتی مصونیت دارد ودراثر ماگما نمیمیرد که این خیلی خوبه.

کد اسپاون برای1.8:
/summon VillagerGolem ~ ~1 ~ {CustomName:GUARD,CustomNameVisible:1,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:10000},{Name:”generic.followRange”,Base:11},{Name:”generic.attackDamage”,Base:500}],Equipment:[{id:”minecraft:iron_ingot”,Count:10},{},{},{},{}],DropChances:[2F,2F,2F,2F,2F],ActiveEffects:[{Id:1,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:8,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:12,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:16,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

کد اسپاون برای1.9:
/summon VillagerGolem ~ ~1 ~ {CustomName:GUARD,CustomNameVisible:1,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:10000},{Name:”generic.followRange”,Base:11},{Name:”generic.attackDamage”,Base:500}],HandItems:[{id:”minecraft:iron_ingot”,Count:10},{}],HandDropChances:[2F,2F],ActiveEffects:[{Id:1,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:8,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:12,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:16,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

احضارگر:
موجود نمی باشد!

3-گلادیاتور

این کدبرای مپ هایی استفاده می شود که درآن قسمتی وجود دارد که بازیکن بایدباچند موب مهاجم مبارزه کند و سعی کند تاآن هارا شکست دهد.البته این موب باید چند بار اسپاون شود چون یکی ازاین موب ها قدرت چندانی ندارد وبرای بازیکن کار زیاد سختی نمی باشد.

کد اسپاون برای1.8:

/summon Zombie ~ ~1 ~ {CustomName:GLADIATOR,CustomNameVisible:1,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:100},{Name:”generic.followRange”,Base:40},{Name:”generic.movementSpeed”,Base:0.4f},{Name:”generic.attackDamage”,Base:5}],Equipment:[{id:”minecraft:iron_sword”,Count:1},{},{},{id:”minecraft:iron_chestplate”},{id:”minecraft:iron_helmet”}],DropChances:[0.5F,0F,0F,0F,0F],ActiveEffects:[{Id:1,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:5,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:8,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:16,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

کد اسپاون برای1.9:

/summon Zombie ~ ~1 ~ {CustomName:GLADIATOR,CustomNameVisible:1,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:100},{Name:”generic.followRange”,Base:40},{Name:”generic.movementSpeed”,Base:0.4f},{Name:”generic.attackDamage”,Base:5}],HandItems:[{id:”minecraft:iron_sword”,Count:1},{}],HandDropChances:[0.5F,0F],ArmorItems:[{},{},{id:”minecraft:iron_chestplate”},{id:”minecraft:iron_helmet”}],ActiveEffects:[{Id:1,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:5,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:8,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:16,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

احضارگر:

/give @p spawn_egg 1 0 {EntityTag:{id:Zombie,CustomName:GLADIATOR,CustomNameVisible:1,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:100},{Name:”generic.followRange”,Base:40},{Name:”generic.movementSpeed”,Base:0.4f},{Name:”generic.attackDamage”,Base:5}],HandItems:[{id:”minecraft:iron_sword”,Count:1},{}],HandDropChances:[0.5F,0F],ArmorItems:[{},{},{id:”minecraft:iron_chestplate”},{id:”minecraft:iron_helmet”}],ActiveEffects:[{Id:1,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:5,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:8,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:16,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}}

4-شبه

فاقدعکس !{زیرشو بخونید می فهمید چرا}

 

همه ی شماتابه حال روح درون ماینکرافت رادیده اید و قطعا با آن ها جنگیده اید ولی من این کد رو گذاشتم تا نبردی عادلانه باشه!همان طور که همه ی شما میدونید روح ها قابل دیدن نیستن و من هم همین کار راکردم و کمی به قدرت گلوله ی آن اضافه کردم تانبردی عادلانه باشه و واقعا بایک شبه بجنگید.

کد اسپاون برای1.8:

/summon Ghast ~ ~1 ~ {Attributes:[{Name:”generic.followRange”,Base:15}],ExplosionPower:5,DropChances:[2F,2F,2F,2F,2F],Equipment:[{id:”minecraft:ghast_tear”,Count:2},{},{},{},{}],ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

کد اسپاون برای1.9:

/summon Ghast ~ ~1 ~ {Attributes:[{Name:”generic.followRange”,Base:15}],ExplosionPower:5,HandDropChances:[2F,2F],HandItems:[{id:”minecraft:ghast_tear”,Count:2},{}],ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

احضارگر:

/give @p spawn_egg 1 0 {EntityTag:{id:Ghast,Attributes:[{Name:”generic.followRange”,Base:15}],ExplosionPower:5,HandDropChances:[2F,2F],HandItems:[{id:”minecraft:ghast_tear”,Count:2},{}],ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}}

5-اژدهای هیلر دار

 

این کد همان اژدهای فرجام رااحضار می کند ولی یک تفاوت بسیار بزرگی که دارد این است که بر روی کمر این اژدها یک عدد کریستال فرجام {همانender cristal}وجود دارد که شما باید اول اون کریستال رااز بین ببرید وگرنه جان ازدست رفته ی اژدها دوباره ترمیم می شود و کشتن اژدها غیرممکن می شود.این کد برای سرور ها کاربرد زیادی داره چون کار رو سخت تر میکنه

کد اسپاون برای1.8:

/summon EnderCrystal ~ ~1 ~ {Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:20}],DropChances:[2F,2F,2F,2F,2F],Equipment:[{id:”minecraft:nether_star”,Count:1},{},{},{},{}],Riding:{id:EnderDragon}}

کد اسپاون برای1.9:

/summon EnderDragon ~ ~1 ~ {Passengers:[{id:EnderCrystal,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:20}],HandDropChances:[2F,2F],HandItems:[{id:”minecraft:nether_star”,Count:1},{}]}]}

احضارگر:

موجود نمی باشد!

6-filix

بااین کد اسبی احضار می شود که که به رنگ طوسی وسفید خال خالی است وسرعت بسیار بالایی دارد و پرش های فوق العاده ای دارد.این اسب اهلی نشده است ولی دارای زین می باشد ولی این کار رو کردم تا برای او زره نگذارید برای این که نیازی به زره نمی باشد چون جان این اسب به نسبت خـــــیلــــی زیاد می باشد.همچنین شما بااین اسب به راحتی می توانید در جهنم گشت بزنید چون این اسب نیز دربرابر ماگما و آتش مصونیت دارد وآسیبی بهش نمیرسه!

کد اسپاون برای1.8:

/summon EntityHorse ~ ~1 ~ {Type:0,Variant:517,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:1000},{Name:” filix.movementSpeed”,Base:0.8f},{Name:”horse.jumpStrength”,Base:1.9f}],Silent:1,SaddleItem:{id:saddle},ActiveEffects:[{Id:12,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

کد اسپاون برای1.9:

/summon EntityHorse ~ ~1 ~ {Type:0,Variant:517,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:1000},{Name:”filix.movementSpeed”,Base:0.8f},{Name:”horse.jumpStrength”,Base:1.9f}],Silent:1,SaddleItem:{id:saddle},ActiveEffects:[{Id:12,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}

احضارگر:

/give @p spawn_egg 1 0 {EntityTag:{id:EntityHorse,Type:0,Variant:517,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:1000},{Name:”filix.movementSpeed”,Base:0.8f},{Name:”horse.jumpStrength”,Base:1.9f}],Silent:1,SaddleItem:{id:saddle},ActiveEffects:[{Id:12,Amplifier:0,Duration:2147483647}]}}

 

7-هیروبراین!

گفتم بین این همه موجود باحال جاییه آقای هیروبراین خیلی خیلی خالیه ومنم اومدم کدشوبزارم تا برید باهاش حال کنیدو به معنی دیگه خودکشی کنید 🙂

کد اسپاون برای1.8:

موجود نمی باشد{چون سپروبعضی معجون های جدید دارد}!

 

کد اسپاون برای1.9:

نمیزارم چون ممکنه بازی کرش بشه!

 

احضارگر:

/give @p spawn_egg 1 0 {EntityTag:{id:Skeleton,SkeletonType:1,CustomName:herobrine,CustomNameVisible:1,PersistenceRequired:0b,Attributes:[{Name:”generic.maxHealth”,Base:10000},{Name:”generic.followRange”,Base:500},{Name:”generic.knockbackResistance”,Base:1f},{Name:”generic.movementSpeed”,Base:0.4f},{Name:”generic.attackDamage”,Base:10}],Fire:20,DeathLootTable:”mctools:entities/loot_table”,HandItems:[{id:”minecraft:diamond_sword”,tag:{display:{Name:”Herobrine Sword”},ench:[{id:16,lvl:5},{id:17,lvl:5},{id:18,lvl:5},{id:19,lvl:2},{id:21,lvl:3},{id:32,lvl:5},{id:34,lvl:3}]},Count:1},{id:”minecraft:shield”,tag:{display:{Name:”Super Shield Herobrine”,Lore:[“This item drop to Herobrine !!!”]},ench:[{id:0,lvl:4},{id:1,lvl:4},{id:3,lvl:4},{id:4,lvl:4},{id:5,lvl:3},{id:6,lvl:1},{id:34,lvl:3}]},Count:1}],HandDropChances:[2F,2F],ArmorItems:[{tag:{display:{Name:”Boots Herobrine”,Lore:[“Herobrine spawn has ben created”,”By: Rafif parisya Awandi”,”Account: Tracker / G3XOI”]},ench:[{id:0,lvl:4},{id:1,lvl:4},{id:2,lvl:4},{id:3,lvl:4},{id:4,lvl:4},{id:8,lvl:3},{id:9,lvl:2},{id:34,lvl:3}]},Count:1,id:”minecraft:diamond_boots”},{tag:{display:{Name:”Herobrine Leggings”,Lore:[“Dont use this human !!!”]},ench:[{id:0,lvl:4},{id:1,lvl:4},{id:3,lvl:4},{id:4,lvl:4},{id:34,lvl:3}]},Count:1,id:”minecraft:diamond_leggings”},{tag:{display:{Name:”Herobrine armor”,Lore:[“Dont use this human !!!”]},ench:[{id:0,lvl:4},{id:1,lvl:4},{id:3,lvl:4},{id:4,lvl:4},{id:34,lvl:3}]},Count:1,id:”minecraft:diamond_chestplate”},{id:”minecraft:skull”,Damage:3,tag:{display:{Name:”herobrine head”,Lore:[“Herobrine Head !!!!!!”]}},Count:1}],ArmorDropChances:[2F,2F,2F,2F],ActiveEffects:[{Id:3,Amplifier:1,Duration:2147483647},{Id:12,Amplifier:1,Duration:2147483647},{Id:16,Amplifier:0,Duration:2147483647},{Id:26,Amplifier:9,Duration:2147483647}],Tags:[“Im kill you !!!”]}}

یکم زیاده ولی بعد احضار شدن میبینید که باتوجه به قدرت هاش خیلی هم کد کم حجمیه 🙂

تعداد واژه ها بدون درنظر گرفتن کد ها 1012تا شده و با احتساب کد ها خـــــــیلـــــــی بیشتر می شهکه کدهاشم خودم تایپ کردم!

سعی می کنم بعد از اتمام مدارس قسمت سوم رو هم بزارم.ممنون که مطلب رو خوندید 🙂

خب اینم از قسمت دوم این مطلب و امیدوارم که موردپسندتون بوده باشه.تا قسمت بعدی این مطلب خدانگهدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.