Currently browsing author

m.t gamerPic

آموزش 6 راه زنده ماندن در ندر

من taha.gamer هستم واین اولین مطلبمه خوب همونطور که خودتون میدونید ندر یک مکان خیلی خیلی خطرناک برای پلیر ها هست ومیخواهیم …

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.