تبلیغات
Currently browsing tag

ترفند – ماینکرافت – کرافت – کشنده – ضربه – قدرت – جادو – چوب – استیک – دراگون – آخرت – اند – اژدها – mine – craft – mincraaft – end – stick – killچوب جادویی کشنده + عکس

به نام خدایی که بیل گیتس را آفرید تا مایکروسافت را برپا کند و ماینکرافت برای ویندوز منتشر شود.   اولین آموزشم …

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.